Logotyp för Skadeteknik Sverige AB
Saneringsgsföretaget som sanerar allt och lite till.
Skadeteknik Sverige AB
Materialvägen 1611 45 NYKÖPING
Tel 010-4706700 info@sormland.skadeteknik.se Öppetider: Bransch: Lokalvård Sanering

Vi utför all typ av sanering:
Brand- & sotskador, Asbest & PCB, Fukt- & vattenskador, Mögel- & svampskador, Fasadtvätt & klotter, Social- & luktsanering, Radonmätning, Betongslipning, Epoxymålning, Bygg- & flyttstädning, Skadereglering med mera.
Kontakta Skadeteknik Sverige AB
Namn:
E-post:
Telefon:
Meddelande:
just nu
Vi utför all typ av sanering Beredskap finns dygnet runt. Ring 010-4706700!